SZKOŁA
W BYSTREJ
   Home      Rys historyczny


Krótka historia szkoły

 Szkoła w Bystrej Żywieckiej powstała w 1911 roku pod zaborem austriackim i mieściła się w wynajętym pokoiku prywatnego mieszkania. Uczęszczało do niej ok. 10 uczniów. Pisać i czytać uczyła ich niewykwalifikowana kobieta. 

W 1913 roku do wsi przyjechał z Krakowa Jan Bator, który był wykwalifikowanym nauczycielem. Uczył  w Bystrej do wybuchu I wojny światowej, kiedy to został zmobilizowany do wojska i poszedł  na front, z którego nie powrócił.

W 1922 roku rozpoczęto budowę szkoły. Miała być drewniana, jednak zakupiono cegłę i wybudowano parterowy budynek. Nadal uczył w niej jeden nauczyciel, którego nazwisko nie jest znane.

W 1924 roku otwarto nowo wybudowaną szkołę, której kierownikiem został nauczyciel z Cięciny,. Stanisław Wróbel.

W czasie II wojny światowej dzieci uczyły się w prywatnym domu państwa Wajdziaków. Naukę prowadził Pan Wróbel i Pani Janikowa pochodząca z Białegostoku. Po wojnie uczniowie wrócili do nauki w budynku szkoły.

Lata 1946- 1956 to czas wielu zmian w obsadzie kierowników i nauczycieli szkoły. Na szczególne uznanie zasługuje ówczesna kierownik szkoły Pani Genowefa Żurek oraz Pan Karol Gołek instruktor warsztatów malarskich. Ze względu na małą liczbę pomieszczeń uczniowie klas VI i VII uczęszczali do szkoły w Wieprzu.

W roku szkolnym 1949/50 w Bystrej było już sześć klas. Ciekawostką jest fakt, iż w klasie V i VI uczono języka angielskiego 3 godz. tygodniowo.

W latach 1950/1951 grono pedagogiczne powiększyło się o trzy osoby, zorganizowano klasę VII. Założono drużynę harcerską oraz spółdzielnię uczniowską.

W roku szkolnym  1951/52 po raz pierwszy wszystkie klasy uczyły się osobno.

W latach 1954 /55 stan liczebny szkoły to 93 dzieci młodszych oraz 29  starszych.

 W latach 1955/56 liczba uczniów wzrosła do 124.

W roku szkolnym 1957/58 stanowisko kierownika szkoły objęła Pani Janina Mazurowska. W tymże roku teren szkoły ogrodzono siatką

W latach  1963 /64 do szkoły uczęszczało  173 uczniów.

W 1960 roku kierownik szkoły założyła Koło Gospodyń Wiejskich. Komitet Rodzicielski zakupił telewizor, dwie maszyny do szycia oraz sfinansował budowę boiska szkolnego.

W latach 1963-64 wyremontowano szkołę.

W 1966 roku mieszkańcy zdecydowali o rozbudowie szkoły w czynie społecznym. Przekazano drzewo, każda rodzina pracowała dwa dni. Komitet Rodzicielski przekazał 35 tys. zł oszczędności.. W sumie zadeklarowane czyny społeczne wyniosły ok. 200 tys. zł. 3 września 1967 roku oddano do użytku nowo wybudowaną szkołę. W tym czasie w szkole uczyło się 201 uczniów.

W roku szkolnym 1973 -74 kierownictwo szkoły obejmuje Pan mgr Zbigniew Kozioł. W roku 1979 rozpoczęto remont budynku szkolnego oraz dobudowano nową część, w której znalazły się kotłownia, dwie sale lekcyjne, kancelaria, szatnia, biblioteka i sanitariaty. Remont ukończono w 1982 roku. Do 1984 roku udało się poszerzyć boisko szkolne oraz ogrodzić cały obiekt.

W roku  1985 dyrektorem szkoły zostaje Pani Maria Kozioł. W latach  1986-87 rozbudowano budynek gospodarczy szkoły. Dobudowano piętro nad kuchnią, gdzie znalazło się miejsce dla przedszkolaków. Po raz kolejny do pomocy włączyli się mieszkańcy, przepracowując dniówki, zbierając fundusze oraz przekazując drzewo.

Kierownicy i dyrektorzy:
Stanisław Wróbel 1928-1939
Genowefa Żurek -lata powojenne
Janina Mazurowska 1957-1973
Zbigniew Kozioł 1974-1984
Stanisław Miszczyk 1974-1975
Maria Kozioł 1985-2001
Maria Witkowska 2001-2012
Marta Pastor od 2012