SZKOŁA
W BYSTREJ
   Home      O nas


Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bystrej Żywieckiej


gmina Radziechowy - Wieprz
powiat żywiecki
woj. śląskie

Patronem szkoły jest św Jan Paweł II


Nasz patron Karol Wojtyła - urodził się 18 maja 1920 r. Był drugim synem Karola Wojtyły - seniora i Emilii z Kaczorowskich. Pierwszy syn Edmund był starszy od Karola o 14 lat. Karol został ochrzczony 20 czerwca 1920 r. w kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i otrzymał imiona Karol, Józef. Gdy Karol ukończył 6 lat zaczął się uczyć w szkole powszechnej. Był chłopcem wesołym, utalentowanym. W dzieciństwie szczególnie interesował się sportem. Latem grał w piłkę nożna, a zima jeździł na nartach. Państwo Wojtyłowie mieszkali przy ul. Kościelnej w Wadowicach, niedaleko od kościoła Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Karol wyróżniał się z grona rówieśników ogromną pobożnością. Codziennie w drodze do szkoły wstępował do kościoła, modlił się także w ciągu dnia przed i po jedzeniu, a odrabiając lekcje robił przerwę na modlitwę po odrobieniu każdego przedmiotu. Często przystępował do sakramentów: spowiedzi i Komunii. św. Ponieważ był chłopcem odpowiedzialnym i pobożnym został na długie lata prezesem Kółka Ministranckiego.

W wieku 9 lat Karol stracił mamę. Pani Emilia zmarła 13 kwietnia 1929 r. mając zaledwie 45 lat. Dzień po pogrzebie matki Karol z ojcem i bratem udali się na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Później Karol już jako kapłan i biskup bardzo często odwiedzał to miejsce. Przez długie lata Karol wychowywał się u boku ojca. Mimo osamotnienia czuł oparcie ze strony swojego taty. Ojciec, jako żołnierz miał silny charakter i twarde zasady, ale przy tym był człowiekiem bardzo pobożnym. To od niego Karol przejął pracowitość, umiłowanie prawdy i zasad chrześcijańskich. W 1930 r. Karol ukończył szkołę powszechna (4 letnią) i rozpoczął naukę w gimnazjum wadowickim. Karol nie tylko wspaniale się uczył, ale rozwijał inne zainteresowania. Nadal służył jako ministrant, należał do Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej, a oprócz tego ujawnił swoje zdolności aktorskie. Namówił kolegów i koleżanki do założenia wspólnego teatru. Pomysł spodobał się i w gimnazjum z inicjatywy Karola powstało Kolo Teatralne.

Trzy lata po śmierci matki Karol przeżył kolejne bardzo smutne rozstanie. W 1932 r. zmarł brat Karola - Edmund. Jako lekarz pracował bardzo ofiarnie i tak zaraził się od pacjentki szkarlatyną, a wkrótce potem zmarł.

Zafascynowany poezją i teatrem Karol Wojtyła planował studia polonistyczne. Po zdanej z wyróżnieniem maturze 14 maja 1938 r. Karol rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wówczas wraz z ojcem zamieszkał w Krakowie przy ul. Tynieckiej. W okresie studenckim Karol rozwijał swoje zainteresowania teatralne uczestnicząc w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka, sam również pisał wiersze. Jako student był bardzo ambitny i pracowity. Zapisał się aż na 36 godzin zajęć tygodniowo z obowiązkowych 10. II Wojna Światowa przerwała okres studiów. W okresie okupacji Karol Wojtyła pracował w kamieniołomie. 18 lutego 1941 r. zmarł jego ojciec. W tym czasie zaprzyjaźnił się z krawcem Janem Tyranowskim, człowiekiem wielce religijnym i oczytanym w dziełach duchowych, który wywarł ogromny wpływ na Karola. Jesienią 1942 r. Karol Wojtyła kontynuuje studia na tajnym uniwersytecie. Przenosi się jednak z polonistyki na kierunek teologiczny i zapisuje się do Seminarium Duchownego. Nauka odbywa się nielegalnie, w tym czasie Karol cały czas pracuje w kamieniołomie. Taki stan trwał do stycznia 1945 r. kiedy Kraków stał się miastem wolnym. Jako kleryk Karol wyróżniał się zarówno inteligencją jak i pobożnością. Oprócz znanych sobie języków: łacińskiego, greckiego, niemieckiego i włoskiego rozpoczął naukę języka hiszpańskiego.

Po śmierci arcybiskupa krakowskiego Eugeniusza Baziaka, biskup Karol Wojtyła zajął jego miejsce na stolicy arcybiskupiej, było to 30 XII 1963 r. Arcybiskup Wojtyła aktywnie uczestniczył w odbywającym się wtedy Soborze Watykańskim II. W 1967 r. został mianowany kardynałem. Dla Kościoła w Polsce był to trudny czas zmagaj z systemem komunistycznym, w którym arcybiskup wykazał się wielką odwagą i odpowiedzialnością za Kościół i naród. 6 sierpnia 1978 r. zmarł papież Paweł VI. Jego następca Jan Paweł I pełnił swój urząd tylko 33 dni. Po Jego śmierci kardynałowie jako nowego papieża 16 października 1978 r. wybrali kardynała Karola Wojtyłę, który przybrał imię Jan Paweł II.Nauczyciele  pracujący w naszej szkole: 
Marta Pastor - Dyrektor ZSP w Bystrej, nauczyciel  matematyki, wych. kl VII
Barbara Greń -  język polski, wych. kl.V
Beata Motyka - nauczanie  zintegrowane, wych. kl. I.
Leokadia Gołek - nauczanie zintegrowane, wych. kl II.
Ewa Rybarska -  nauczanie  zintegrowane, wych. kl III.
Jarosław Dusik - historia
Barbara Olbromska - matematyka, technika, wych.kl.IV
Danuta Stokłosa - język angielski, plastyka, wych. kl.VIII.
Maria Biegun - Lizak - religia
Lucyna Hankus - muzyka
Monika Biegun -  pedagog szkolny, wych. kl.VI
Wiesława Duraj - świetlica, przyroda
Eryka Miodońska - jęz.polski, jęz. niemiecki
Alicja Faber - fizyka, chemia
Jacek Szymański - wych. fizyczne, informatyka
Katarzyna Walaszek - biologia 
Tomasz Juraszek 
EBD, WOS, geografia 
Lokalizacja


W roku szkolny 2014/15 przystąpiliśmy do programu „Wiarygodna Szkoła” , przeszliśmy pozytywnie rekrutację i otrzymaliśmy certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY.
Jest to dla nas duże wyróżnienie ale także mobilizacja do dalszej intensywnej pracy.Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.

Każda szkoła przed przystąpieniem do Programu musi spełnić określone warunki. Najważniejszym kryterium jest zdobycie przez szkołę co najmniej 5 skali staninowej, która jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe.

Szkoły muszą także spełnić określone standardy w obszarach bazy i zapewnianego bezpieczeństwa. W tym celu, w każdej szkole zostaje przeprowadzana dodatkowa weryfikacja właśnie tych obszarów. Szczegóły procesu kwalifikacji i weryfikacji do Programu zawarte są w regulaminie.

Celem Projektu jest pomoc rodzicom przy wyborze odpowiedniej placówki dydaktycznej dla swoich dzieci. Cały Projekt ma stać się drogowskazem polecającym te szkoły, które są godne zaufania i wyróżniają się na rynku edukacyjnym.